ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “การเยี่ยมบ้านออนไลน์”

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียนการสอน IC4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียนการสอน IC4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read more