การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • รายงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566