ติดต่อเรา

ที่อยู่ สพม.สุพรรณบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2-3 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

โทรศัพท์ 035-535417
โทรสาร  035-535418
E-mail : mathayom09@gmail.com

แผนที่ตั้ง สพม.สุพรรณบุรี