ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วPA

สพม.สุพรรณบุรี จัดโค

Read more