โครงการทุนการศึกษา iConnect OBEC Scholarshipsให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา สูงสุดถึง 60% ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ.

ขั้นตอนการสมัคร (sma

Read more