การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 2 (การย้ายกรณีปกติ ระหว่างวันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2567) ส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด

Powered By EmbedPress