ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมฯ

ผอ. สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567

            วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ. สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี