ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนกล่าวรายงานฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.
           นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนกล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา จังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 2 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี