สพม.สุพรรณบุรี บำเพ็ญประโยชน์ฯ

สพม.สุพรรณบุรี  ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 28 กรกฎาคม 2567
         วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ ดีขำ รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยขน์ บริเวณด้านหน้า ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี