ผอ.สพม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ
พัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น

            วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมี นายอนันต์ ดีขำ และนายภาณุพงศ์ มั่นพรม รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และคณะครูทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมศิลปอาชา โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี