สพม.สุพรรณบุรี จัดสรรที่เรียนฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
 ปีการศึกษา 2567

            วันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี