ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครนักเรียน
ประเภทโรงเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567 
วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.
      นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามรับสมัครนักเรียน ประเภทโรงเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี