สพม.สุพรรณบุรีเปิดการประชุมคณะทำงานฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET)

          วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระบบดิจิทัล ปีการศึกษา 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2 ศูนย์ประสานงานการจัดสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี