สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบหนังสือสาราณุกรมไทยฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบหนังสือสาราณุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
มอบหนังสือสาราณุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 43 ฉบับพระราชทาน โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
 
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1xCPeIMUNrRZofYKs9XDWziBdo3sS0v2R?fbclid=IwAR27REoKnMFcOXlmxAH2fNCilN25SU91FW0R9re0E83GZObNgUNjYOdi7z8