สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทวารวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสนามรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี