สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

 สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทวารวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 
      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทวารวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของสนามรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี