สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทวารวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 

         วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตทวารวดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนดอนคาวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี