ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1