ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียนและสถานที่เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา

        วันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อยของอาคารเรียนและสถานที่เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในการฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี