ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายในฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน
“อู่ทองเกมส์” ครั้งที่ 66

          วันที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อู่ทองเกมส์” ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี