สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี

       วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี นายอนันต์ ดีขำ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความโดดเด่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมบันทึกเทปเพื่อออกอากาศในรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้กำลังใจผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี