ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการทำข้อตกลง(MOU)

ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการทำข้อตกลงในการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา

            วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีการทำข้อตกลงในการปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ หอประชุม 2 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี