สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียน

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนรู้ผ่าน “กล่องความรู้ สู่ความสุข”