สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียน

รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนรู้ผ่าน “กล่องความรู้ สู่ความสุข” 

          วันนี้ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอนันต์ ดีขำ
และนายภาณุพงศ์ มั่นพรม รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่เรียนรู้ผ่าน “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT
และ TPAT) ส่งตรงถึงทุกโรงเรียนผ่านช่องทาง OBEC Channel , YouTube และ Facebook ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบาย “เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา Anywhere Anytime ” ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี