ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ

ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี

        วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี เพื่อแจ้งข้อราชการและขับเคลื่อนนโยบายของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ,นโยบายของ สพฐ. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมราชพฤษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี