สพม.สุพรรณบุรี ปฐมนิเทศฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการปฐมนิเทศบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการปฐมนิเทศบรรจุ
และแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี