สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบ
ประกาศจัดตั้งโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญวันครบรอบประกาศจัดตั้งโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี