สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู
ของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาฯ

        วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.40 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา ในการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ณ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี