ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

          วันนี้ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี