กษิณานุสรณ์ วันแห่งเกียรติยศ 2566 สพม.สุพรรณบุรี

VTR งานเกษียณ 2566 สพม.สุพรรณบุรี

E-Book ประวัติผู้เกษียณ

https://anyflip.com/couxi/ewpo/

ภาพงานเกษียณ วันที่ 26 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนอู่ทอง

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827590859158298&type=3