สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินนักเรียนฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 

          วันนี้ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง