สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนฯ

สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 

          วันนี้ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม. สุพรรณบุรี เป็นประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี