สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
 
             วันนี้ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 “กษิณานุสรณ์ วันแห่งเกียรติยศ 2566” ณ หอประชุม โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
 
สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่👇👇