สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ทองกวาวเกมส์” ประจำปี 2566

          วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานใน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ทองกวาวเกมส์” ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี