สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

          วันนี้ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี