ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษา
และอุดมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

        วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนอู่ทอง

รูปภาพเพิ่มเติม FB สพม.สุพรรณบุรี