สพม.สุพรรณบุรี เปิดโครงการปลอดขยะ ประจำปี 2566

ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการปลอดขยะ
(Zero Waste School) ประจำปี 2566 

          วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2566 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
จังหวัดสุพรรณบุรี