สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้ 

       วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายอนันต์ ดีขำ รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี และบุคลากร สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษ์ต้นไม้
โดยมี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี