สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

         วันที่ 10 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย