สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางอุบล วงศ์ทับแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับนางสาวนวลปราง สุขสาเกษ นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนสระยายโสมวิทยาลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
 
#ส่งเสริมสร้างโอกาส รู้รักษ์ประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์คีตะศิลป์
#“ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครอง ห่วงใย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”