สพม.สุพรรณบุรี เปิดการแข่งขันกีฬาภายในฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 28” 

           วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 28” ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี