สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตัดปอยผมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตัดปอยผมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 

     วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีตัดปอยผมกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี