สพม.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพม.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ปี พ.ศ.2566 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุุรี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 สพม.สุพรรณบุรี