สพม.สุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีฯ

สพม.สุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงวรินยุพา กาฬภักดี
นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแต่งคำประพันธ์
ระดับมัธยมปีที่1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566
ระดับประเทศ 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี นำโดยท่าน ชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงวรินยุพา กาฬภักดี นักเรียนโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมปีที่1-3 โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566 ระดับประเทศ และเป็นกำลังใจในการคัดเลือกรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี นั้น