สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโรงเรียนกองทุนการศึกษาฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและกองทุนเครือข่ายฯ
ในเขตพื้นที่ สพม.กาญจนบุรี และ สพม.สุพรรณบุรี 

          วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางเรณู สรหงษ์ ผอ.โรงเรียนด่านช้างวิทยา เข้าร่วมประชุมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและกองทุนเครือข่ายฯ ในเขตพื้นที่ สพม.กาญจนบุรี
และ สพม.สุพรรณบุรี (โรงเรียนมัธยมศึกษา ลักษณะที่ 3) สำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดกาญจนบุรี