รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี