สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันการนำกัญชา
เข้าสู่สถานศึกษา/ผู้เรียน 

          วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการป้องกันการนำกัญชาเข้าสู่สถานศึกษา/ผู้เรียน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัสลภ กระทรวงศึกษาธิการ