สพม.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสร้างโอกาสร่วมกันฯ

        วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เสนอผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพม.สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 โดยมี ท่านพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี และภาคีเครือข่ายร่วมนำเสนอข้อมูล เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 3 แข่งขันในระดับภาค ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัดทั้ง32โรงที่ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสร้างโอกาสร่วมกัน ขอบพระคุณทุกภาคีเครือข่าย สพม.สุพรรณบุรี ขอมุ่งมั่นสร้างโอกาสและคุณภาพการศึกษาให้การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีต่อไป