สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

              วันนี้ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1