ศป.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจฯ

ศป.สพม.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

             วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (ศป.สพม.สุพรรณบุรี) นำโดย นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี และบุคคลการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายพีรพัฒน์ เกตุรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา